Homa Filter

فیلتر هوا PHOTON

فیلتر هوا PHOTON

برند:

PHOTON-420

دسته بندی:

کامیونت و کامیون

زیر دسته بندی محصول:

کشنده

کد فنی:

C 301353

جزئیات

نمایش ویدئو در صفحه اصلی:
False
کد فنی:
C301353
ارتفاع:
470mm
قطر:
300mm
دهنه:
170mm
کد فنی همافیلتر:
HFA-1353
لطفا منتظر بمانید . . .