Homa Filter

AMICO

AMICO

برند:

AMICO-تن 5

دسته بندی:

کامیونت و کامیون

زیر دسته بندی محصول:

کامیونت

کد فنی:

جزئیات

نمایش ویدئو در صفحه اصلی:
False
کد فنی:
ارتفاع:
265mm
قطر:
210mm
دهنه:
125mm
کد فنی همافیلتر:
HFA-2026
لطفا منتظر بمانید . . .